คอร์สเรียนทั้งหมด

Ukulele from Zero พื้นฐานการเล่นอูคูเลเล่
คอร์สเรียน "อูคูเลเล่" ออนไลน์ที่สอนโดยศิลปินระดับโลก มีประสบการณ์มากมายในเวทีประเทศไทยและต่างประเทศ สอนตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่การเลือกซื้อ การตีคอร์ด การอ่านคอร์ด รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถทำให้การเล่นอูคูเลเล่ของเราสนุกขึ้นอีกมากมาย คอร์สเรียนนี้ประกอบไปด้วย 16 EP ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เรียนสนุก เรียนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เสริมสร้างทักษะและพื้นฐานทางด้านดนตรี เพื่อไปต่อยอดในการเรียนดนตรีชนิดอื่นได้ คอร์สเรียนเป็นการเรียนกับวิดีโอทำให้สามารถเรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ชำระเพียงครั้งเดียวอายุการใช้งานตลอดชีพ
พื้นฐานการใช้งาน Plugin สำหรับ Mix เพลง (ใช้ได้ทุก DAW) Eq, Compressor, Reverb, Delay
คอร์สเรียน พื้นฐานการใช้งาน Plugin สำหรับ Mix เพลง เป็นคอร์สเรียนที่สอนวิธีการใช้ปลั๊กอินพื้นฐานที่จำเป็นต่อการ Mix เสียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูด เสียงร้อง หรือเสียงดนตรี ก็สามารถนำวิธีการใช้งาน Plugin เหล่านี้มาทำให้เสียงเราดีขึ้นได้ โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน สามารถเรียนซ้ำได้เมื่อไม่เข้าใจ รวมไปถึงคอร์สเรียนไม่มีวันหมดอายุ ในคอร์สเรียนนี้จะสอนวิธีการใช้ Eq, Compressor, Reverb, Delay เรียนจบแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกๆโปรแกรมทำเพลง หรือ นำไปต่อยอดในการใช้ Plugin รุ่นอื่นๆได้อีกด้วย